Pages

Tuesday, April 30, 2013

Tawaran Baru Pengetua
Pada hari ini 30 April 2013, MOZAC dikunjungi oleh 5 orang nazir untuk Tawaran Baru Pengetua. Para nazir berada di sekolah sepanjang hari bagi memantau Pd P Pengetua, para guru disamping mengadakan temubual bersama para pelajar. Ini adalah tahun ketiga MOZAC layak untuk  Tawaran Baru Pengetua. Pada tahun ini, MOZAC layak bersama 3 buah sekolah lain di Melaka.


No comments: