Pages

Friday, February 29, 2008

Anugerah 5 Bintang Pembestarian sekolahSekolah Men Sains Muzaffar Syah telah diumumkan sebagai salah satu sekolah dari 25 Sekolah Bestari Perdana yang mencapai 5 Bintang semasa mesyuarat taklimat tahunan 2008 program pemantapan 88 sekolah bestari penanda aras di Hotel Emperial Kuala Lumpur 26-29 Feb 2008.Mozac mencapai keseluruhan markah 92.93% untuk kategori penilaian penggunaan ICT,modal Insan, aplikasi dan infrastruktur Teknologi .Penilaian ini dilakukan oleh pihak MDEC mengikut program SSQS ( standard school qualification standards).Tahniah untuk semua guru , pelajar, dan warga Mozac keseluruhannya dan semoga ranking ini meningkatkan lagi usaha kita untuk membentuk modal insan yang inovatif dan kreatif.

No comments: