Pages

Friday, June 15, 2007

Lawatan EPRD

Hari ini sekolah dikunjungi olih 2 orang pegawai wakil unit EPRD kementerian pelajaran malaysia untuk membuat penilaian infrastruktur sekolah. Perjumpaan dibuat dengan pengetua , pk1, guru-guru kanan dan dapatannya ialah beberapa permohonan sekolah dikemukakan. Antaranya ialah penukran bumbung sekolah dan asrama,pendawaian semula sekolah dan asrama, pembaiakan sistenm perparitan ,pemasangan pili dan hos bomba disekolah dan asrma dan juga kenaikan taraf rumah waden . Insyaalah semua ini dapat dilakukan pada RMK 9 .

No comments: