Pages

Saturday, January 5, 2008

Earth from Moon

Melihat pemandangan
bumi sekarang dari angkasa.
Sila lihat peta kedudukan sekolah pula.

No comments: