Pages

Monday, May 28, 2007

Mengecat sekolah

Semasa cuti penggal ini blok akademik , dewan sekolah dan dewan makan dicat semula olih kontraktor yang dilantik .Projek ini berjaya dilaksanakan akan daya inisiatif pengetua bersama jabatan pembangunan negeri Melaka .pusat sumber sekolah juga membuat penyelenggaraan semula semula TV yang ditempatkan di PSS , makmal sains, bio , fizik dan bilik APD .Diharapkan dengan kemudahan yang diperbaiki ini penggunaan TV pendidikan akan dimanafaatkan sepenuhnya olih guru dan pelajar sekolah ini .

No comments: