Pages

Sunday, September 7, 2014

Program Pengurusan Transformasi @ PERASA MOZAC

Guru - guru MOZAC menghadiri Program PERASA@ TRANSFORMASI PENGURUSAN MOZAC pada 6 September 2014 di Permaisuri Hotel MITC jam 8-5 ptg kearah budaya kerja berpasukan yang lebih mantap dalam kalangan guru


No comments: