Pages

Wednesday, July 24, 2013

Aktiviti pelajar di bulan Ramadhan

1. 68 pelajar menduduki ICAS English 2013
2. Persediaan untuk pertandingan robotik
Selain itu terdapat juga bekas pelajar yang datang ke MOZAC semasa cuti pengajian mereka bagi membantu patra guru dan para pelajar MOZAC, antaranya Sheikh Muhammad Faisal dan juga para pelajar Batch Ohana. Terimakasih diucapkan kepada semua.


No comments: