Pages

Friday, September 7, 2012

Program @ MOZAC

Pada 3 September 2012, telah diadakan program memahkotakan Impian Remaja (MIR) dimana seramai 26 orang guru muda dilantik dalam kalangan pelajar tingkatan lima. Guru - guru Muda telah diberi sijil lantikan untuk membimbing rakan - rakan lain untuk mencapai kecemerlangan akademik bersama.
Pada 4 - 7 September pula, 10 orang pelajar telah dipilihuntuk mengikuti program X A+ SBP. MOZAC menjadi tuan rumah dan program diadakan di Komplek Al Khawarizmi, Tanjung Bidara.


No comments: