Pages

Wednesday, December 30, 2009

Sistem Persekolahan Tahun 2010

Pada tahun ini MOZAC telah merancang untuk memulakan sessi persekolahan secara sistem semester. SPM dibahagikan kepada 4 semestar manakala PMR dibahagikan kepada 6 semester.Pembelajaran SPM menggunakan 3 semestar untuk menghabiskan sukatan pelajaran dan PMR menggunakan 5 semester untuk menghabiskan sukatan pelajaran. Semestar terakhir adalah untuk kelas persediaan dan latih tubi peperiksaan SPM dan PMR. Diharapkan dengan sistem ini pelajar -pelajar MOZAC akan lebih cemerlang lagi dalam kedua-dua peperiksaan awam ini.

No comments: