Pages

Tuesday, June 23, 2009

Hari Koperasi SekolahPada 22 jun 2009 telah diadakanHari Koperasi Sekolah.Perayaan Hari Koperasi Sekolah (HKS) telah mula disambut sejak tahun 1995 dan tahun ini merupakan tahun ketiga HKS disambut diperingkat sekolah dengan pelbagai aktiviti berdasarkan garis panduan yang disediakan. Sambutan ini diadakan bertujuan untuk memberitahu kepada warga sekolah dan masyarakat setempat akan kewujudan koperasi sekolah dan peranan yang dimainkan untuk mendidik para pelajar supaya mempunyai jatidiri yang murni selaras dengan prinsip, nilai dan amalan koperasi.

Tahun 2009 merupakan tahun keempat HKS disambut diperingkat sekolah. Koperasi sekolah telah Berjaya memainkan peranan sebagai entity penting di sebuah sekolah dalam usaha menyemai nilai-nilai koperasi dalam kalangan anggota

No comments: